Regulament

Regulament
Regulamentul a fost stabilit de The Institute, organizatorul Școlii ADC*RO. Pentru orice întrebări ne puteți scrie la adresa andra.moldoveanu@institute.ro.
 
 
Capitolul 1: Despre Școala ADC*RO
 
 
Art. 1. Școala ADC*RO este o școală de creație care se adresează tinerilor pasionați de publicitate, ce își propune să formeze o nouă generație de tineri creativi, capabili să facă față cererii de pe piața de advertising.
 
 
Art. 2. Școala ADC*RO se deșfășoară pe durata a 12 săptămâni și așteaptă 40-50 de studenți în fiecare an. Școala reunește agenții de publicitate reprezentative din țară și renumiți directori de creație, care vor fi tutorii studenților și îi vor îndruma pe tot parcursul celor 12 săptămâni.
 
 
Art. 3. Școala de creație ADC*RO este un proiect Art Directors Club România (ADC*RO) și organizat de The Institute.
 
 
Capitolul 2: Concursul de admitere la Școala ADC*RO
 
 
Art. 4. Admiterea la Școala ADC*RO se face prin rezolvarea unui test conceput de către tutorii Școlii ADC*RO.
 
 
Art. 5. Testul de admitere se completează online și este disponibil pe site-ul www.scoalaadc.ro.
 
 
Art. 6. Testul de admitere se completează în limba română.
 
 
Art. 7. Pot participa la testul de admitere și, apoi, la cursurile Școlii ADC*RO persoane din România, cu vârsta minimă de 18 ani. Școala ADC este adresată tinerilor creativi fără experiență, care vor să înceapă o carieră în publicitate. Pot aplica și candidați care lucrează deja în domeniu, însă cu maximum 1 an de experiență. Studiile în desfășurare sau deja terminate nu reprezintă un criteriu de selecție, selecția se face exclusiv pe baza testului de admitere.
 
 
Art. 8. Pot participa la testul de admitere persoane care au fost respinse în anii precedenți.
 
 
Art. 9. La Școala ADC*RO pot participa și foști absolvenți ai Școlii, dacă sunt admiși în urma completării testului de admitere. Foștii absolvenți ai Școlii ADC*RO nu pot participa la concursurile organizate separat, pentru acordarea unei burse la Școala ADC*RO sau alte discounturi oferite de organizatori.
 
 
Art. 10. Organizatorii pot respinge candidați al căror test de admitere prezintă deficiențe majore în materie de conținut și de corectitudine a limbii române.
 
 
Art. 11. Organizatorii pot respinge candidați care, prin rezolvarea testului de admitere, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau aduc ofense în alt mod sau care au conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv sau obscen.
 
 
Art. 12. Pentru completarea testului de admitere nu se percepe nicio taxă de participare. Pentru a urma cursurile Școlii ADC*RO, cei admiși trebuie să plătească o taxă de participare de 600 euro (nu se aplică TVA).
 
 
Art. 13. Candidații vor fi anuntați printr-un e-mail dacă au finalizat completarea testului de admitere. În caz contrar, candidații vor primi un e-mail cu detalii despre motivul respingerii aplicației lor.
 
 
Art. 14. Rezolvările testelor de admitere vor fi analizate și notate de către tutorii Școlii ADC*RO.
Criteriile de evaluare pentru admitere sunt: creativitatea (60 % - calitatea conceptului, inovaţie, freshness), relevanța (20% - înţelegerea briefului, a targetului şi a brandului) și execuția (20% - calitatea execuţiei & storytelling).
 
 
Art. 15. Toți candidații vor fi anunțați printr-un e-mail dacă au fost sau nu admiși. Notele pe baza cărora se va alcătui clasamentul de admitere sunt relevante strict pentru etapa de notare a tutorilor și nu vor fi făcute publice.
 
 
Capitolul 3: Cursurile Școlii ADC*RO
 
 
Art. 16. Pentru a urma cursurile Școlii ADC*RO, cei admiși trebuie să achite o taxă de participare de 600 euro (nu se aplică TVA) astfel: un avans de confirmare a locului de 20% din suma totală, în termen de 10 zile de la data primirii e-mail-ului de acceptare și restul sumei în 40 de zile de la primirea e-mail-ului de acceptare. Datele limită de plată și datele necesare plății vor fi comunicate separat de către organizatori. Dacă plata școlii (avans și restul de bani) nu este făcută până la datele limită, participantul va fi exclus din cadrul Școlii ADC*RO.  
 

Art. 17. Bursa Școlii ADC*RO, ediţia a XII-a:

 

Cursantului cu cel mai convingător portofoliu, clasat pe primul loc la finalul Școlii ADC, i se va acorda Bursa Ionuț Popesu, în valoare de 600 de euro - înființată de ADC România, în amintirea lui Ionuț Popescu, art director și fotograf, care și-a pierdut viața în urma incendiului de la Colectiv.  Bursa constă astfel în returnarea taxei de participare.

 

 

Art. 18. În cazul în care un student decide să se retragă oricând pe parcursul școlii, taxele achitate nu vor fi restituite. Înainte de a efectua plata, toți studenții vor semna o comandă fermă prin care își asumă plata taxei până la data limită stabilită.

 
 
! Pentru ediția 2019 - 2020, rezultatele vor fi anunțate pânǎ la mijlocul lunii decembrie, iar cursurile vor începe din ianuarie 2020.

 
Art. 19. Studenții admiși vor fi împărțiți pe grupe și vor urma 4 luni de pregătire, cu 2 întâlniri pe săptămână: 1 seminar și 1 ședință de lucru cu agenția.
 
 
Art. 20. Fiecare seminar se va încheia cu un brief primit de la tutori. Briefurile vor acoperi o gamă cât mai amplă de medii și unelte: Digital, TV, Outdoor, Radio, Key Visual, care le vor permite testarea aptitudinilor creative.
 
 
Art. 21. Prin rezolvarea briefurilor primite pe parcursul școlii, studenții își vor alcătui un portofoliu de lucrări care, la sfârșitul cursului, va fi evaluat de către tutorii Școlii ADC*RO.
 
 
Art. 22. La sfârșitul Școlii va exista un clasament al celor mai talentați studenți, care pot primi oferte din partea agențiilor și pot avea ocazia să lucreze cu cei mai buni Art Directori și Copywriteri din industrie. Notele pe baza cărora se va alcătui clasamentul final sunt relevante strict pentru etapa de notare a tutorilor și nu vor fi făcute publice.
 
 
Art. 23. După terminarea Școlii se vor publica pe www.scoalaadc.ro portofoliile absolvenților, top zece în ordinea din clasament și alfabetic pentru ceilalți studenți. Portofoliile vor rămâne pe site-ul școlii, alcătuind o arhivă cu toți absolvenții. 
 
 
Art. 24. Participanții au următoarele drepturi:
 
a) să primească la începutul Școlii ADC*RO programul cursurilor și al întâlnirilor cu tutorii.
b) să primească după fiecare întâlnire materialele de curs, dacă au fost folosite (prezentări, exemple de execuții ș.a.m.d.)
 
     ! Tutorii pot avea și discursuri libere, fără suport tehnic
 
c) să fie informați în privința modificărilor de orar și a altor schimbări intervenite de-a lungul școlii.
d) să folosească titulatura de participant și absolvent al Școlii ADC*RO în CV-uri și alte materiale de auto-promovare.
 
 
Art. 25. Participanţii au următoarele obligații:
 
a) să citească și să respecte Regulamentul Școlii ADC*RO.
b) să furnizeze informații adevărate și complete în contul creat pe site.
c) să achite taxa de participare până la datele limită comunicate de organizatori.
d) să participe la întâlnirile săptămânale – seminar și tutorat și să rezolve toate temele primite de-a lungul școlii.
e) să realizeze la final portofoliul Școlii ADC*RO, cu toate temele și briefurile primite de-a lungul școlii.
 
 
Capitolul 4: Drepturi de autor
 
 
Art. 26. Testele de admitere și portofoliile studenților Școlii ADC*RO rămân în proprietatea organizatorilor spre a fi folosite în scopuri promoționale pentru următoarele ediții ale Școlii. Portofoliile de final ale absolvenților Școlii ADC*RO vor fi publicate pe www.scoalaadc.ro.
 
 
Art. 27. Organizatorii își rezervă, față de participanți, dreptul de a folosi, în materialele de promovare a Școlii ADC*RO: numele participanților, portofoliile de final și alte materiale realizate de-a lungul Școlii ADC*RO.
 
 
Art. 28. Participanții își asumă răspunderea pentru materialele folosite pentru rezolvarea testului de admitere și, apoi, a temelor primite de-a lungul Școlii ADC*RO (drepturi de autor pentru texte, imagini, clipuri video, coduri sursă etc.)